Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest

چرا سگ‌ها از پشک‌ها نفرت دارن؟ | ترجمه‌ی حضرت وهریز

افسانه‌های کودکانه به گروهی از افسانه‌ها گفته می‌شود که مخاطب آن کودکان سه تا یازده سال باشند. در حقیقت افسانه‌های کودکان اولین گونه‌ی ادبی بوده‌ است که انسان از روزگار آشنایی با زبان و کارکردهای ادبیِ زبان، برای کودکان ساخت و پرداخت تا با استفاده از این افزار و شگرد بتواند هم آن‌ها را سرگرم کند و هم سنت‌ها و آموزه‌های زیستی را از راهی غیرمستقیم به آن‌ها منتقل سازد.

دانلود: چرا سگ‌ها از پشک‌ها نفرت دارن؟ (2016 دانلود)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

مطالب مشابه
مطالب بیشتر