قیزغنچلیک میکروبی
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest

قیزغنچلیک میکروبی

  • کتاب آتی: قیزغنچلیک میکروبی
  • یازووچی: ماریا چتزی
  • ترجمان: محمد حسن تۉلقین
  • ایدیتور: عزیزالله آرال
  • صفحه‌لرنی ترتیبگه سالگن: تقی وحید
  • ناشر: گهواره
  • ترتیب سان: ۳/۱۴/۶۷
  • چاپ نوبتی: بیرینچی، ۱۳۹۹

باله‌لرنینگ کۉرینیشی تیم – تینیق و مصفا بۉلگنی سینگری اولرنینگ فکری و توشونچه‌سی هم خودی شونده‌ی بی‌غبار. بولرنینگ ذهنینی، فکر و توشونچه‌سینی اۉستدیریش‌نینگ یگانه یۉلی هم اونینگ سویه‌سیگه ماس اېرتک کتابلرنی تیارلب بېریش بیلن ممکن، البته.

انه شو آماج اساسیده گهواره گروهی باله‌لریمیزنینگ کېله‌جگینی هر تامانلمه توشینگن حالده، بولرگه تورلی خیل مضمون و محتواگه اېگه اېرتک کتابلرنی تیارلب بېریشگه اولگوره‌دی.

یقین اۉتگن کونلرده «کاکا مراد» و «رنگلی بلیقچه» ناملی کتابلریمیزنینگ پی‌دی‌اف شکلی سایتیمیز همده فیس‌بوک آدرسیمیز آرقه‌لی باله‌لر خدمتیگه قۉییلدی.

منه خداگه شکر «قیزغنچلیک میکروبی» آتلی کتابیمیزنینگ هم پی‌دی‌اف شکلی اختیارینگیزگه قۉییلدی. التماس، کتابلریمیزنی دانلود قیلیب باله‌لرینگیزگه اۉقیب بېرسنگیز، بو یۉلده آلیب باریلگن محنتیمیزگه بها بېرگن بۉله‌سیز.

دانلود: قیزغنچلیک میکروبی (50 دانلود)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

کۉپراق اۉقینگ