غرورلی کپه‌لک/ یازووچی سارا دین/ ترجمه‌اېتوچی محمدحسن تۉلقین

گهوراه‌نینگ فعالیتیگه بیر ییل‌دن آشدی. بو سایت نینگ اعضالری سعی وحرکتی بیلن هنوزگچه اون عنوان کتاب اوزبیک تیلیده تیارله‌نیب گهواره‌گه قوییلدی. بختگه موافق گهواره نینگ پشتو، فارسچه و اوزبیکچه تیارله‌گن کتابلریدن هنوزگچه فقط ییتی عنوان کتاب اوزبیک تیلیده کتاب حالیده باسیلیب چقیدی. بو کتابلر یقین کونلرده کابل‌ده محتشم ییغین اوتکزیلیشی بیلن عزیز خواننده‌لریمیز آرقه‌لی باله‌جانلرگه ییتکزیله‌دی. ایشلریمیز آقیمیده بوگون «غرورلی کپه‌لک» ناملی کتابنی پی‌دی‌اف قیلیب سایتگه قوییلیش موفق بولدی. «غرورلی کپه‌لیک» ناملی کتابده‌گی داستانده کپه‌لکلرنینگ حیاتی قاله‌ویرسه غرورلی بیر کپه‌لیک‌نینگ حیاتی نظر تشلگن. سیزلر بو داستاننی اوقیسنگیز البته «غرورلی کپه‌لک» کبی حیات مغرور بولیش اوچون اوزینگیزگه ایزین بیرمه‌ی سیز. فارسچه‌دن اوزبیکچه‌گه ترجمه قیلینگن کتابلریمیز اینیقسه منه حاضر سیزلرنی خذمتینگیزگه قویلگن «غرورلی کپه‌« نی اوقیب بو توغرده صمیمی فکرلرینگیزنی بلدیریشنی کوته‌میز.

۴۰۳ ایکّی مرته سقلب آلیش

بو کتابلرنینگ هر بیر جلدی اوچون امریکالیک 5 دالر صرفلنگن. سیز اوشبو مبلغ و بوندن آرتیق‌ پول‌نی گهواره‌گه مالی کۉمک اېته‌آله‌سیز. مذکور توگمه‌نی باسیش بیلن ایسته‌گن کتابینگیزنی تېکین گینه سقلب (دانلود) قیلیب آلیشینگیز ممکن. کتاب نرخینی تۉلَش اوچون گهواره‌نی مالی حمایت قیلیش بۉلیمی‌گه بارینگ.