گهواره؛ باله جان لر تربیه سی نینگ اوچاغی دیر

بیز؛ یازوچی لر، تیلماچ(مترجم) لر، شاعر لر، چیزوچی لر(نقاش لر) و طراح لر دن بیر توپلم دور میز کیم، اولکه نینگ ایچکری و تشقری سیده یشایمیز. و افغانستان باله جان لری اوچون دنیا بویلب ایرتک، داستان و اورگه توچی کتاب لرنی یازه میز و ترجمه قیلیب اوزگر تیره میز.

بیز تورلی مملکت لر ده یشایمیز . بو مملکت لر اولوسی نینگ تیل و فرهنگینی اورگنگن میز ، اورگهتیش و تربیه لش ده تجربه میز بار . بیز آته و آنه میز ؛ باله لر اوچون کتاب یوق لیگینی یخشی سیزه میز .

بیز نینگ یازوچی و تیلماچ(مترجم) لر جاپانی، دنمارکی، فرانسوی، روسی، ختای، ترکی و انگلیسی تیل لر گه توشینه دیلر. هر دایم اورینه دیلر تا اروپالیک، امریکالیک و آسیالیک یازوچی لر نینگ یخشی اثر لرینی فارسی، پشتو، اوزبیک و ترکمن تیل لر گه اوز گر تیریب(ترجمه قیلیب) افغانستان باله جان لری نینگ اختیاریگه قویسه لر.

بو گروه نینگ توزیلیشی دن اصلی مقصد کیفیتلی و یوقاری محتوالی کتاب لرنی تارقه تیش دیر. بیز اورینه میز باله لر اوچون قیزیق و جاذبه لی کتاب لر نی اختیار لریگه قوییش بیلن، اولر نینگ آنگ و مییه لری گه انسانی عامه ارزش، مسوولیت نی سیزیش، تینج لیک نی سیویش، گذشت، وعده گه وفا، صداقت، توغری لیک و راست لیک، انسان سیورلیک و انسان لر نینگ حقوق گه ایگه ایکن لیگینی اوقتیرماق دیر.

بیز ایشانه میز کیم جذبه لی و باله جان لر گه اته گن داستان و ایرتک لر یولیدن اورگه نیش اوچون کوپ قیزیقیش نی باله لر ده اویغانتیریب اورگتسک. زمان اوتیشی بیلن اولر اوز لری تورلی کتاب لر نینگ اوقیشی نی ایسته گن حالده قیزیقسه لر. و آنه تیلی ده اوقیش نی باله لیک چاغیدناق باشله سه لر و تمرین قیلسه لر.

بو کتاب او تعداد عایله لر کیم نیچه ییل لر دن بویان تشقری و چیت مملکت لر ده یشب استه سیکین و آز – آز اوز آنه تیل لرینی اونیتیب کیلماقده لر فایده لی بولسه . بیز تیلایمیز اوز ایش لریمیز ینگی نسل فرهنگی باغله نیش لرینی، آته – بابالر تیل وفرهنگ لرینی تیریک و سالم توتیش دن علاوه بو فرهنگ نی هم اوستیر سک.

بیز اورینیب تلاش ایته میز تا دنیا تورلی ملت لری نینگ ایرتگ و افسانه لرینی آیتیش و یازیش بیلن باله لریمیز و دنیا برچه باله لری ارا علاقه باغلنتیریب اولرنینگ ینه ده هم چیرایلی و رنگا رنگ توز سک.

بیز اوز محصولاتیمیز نی ایککی تور و شکل ده سیز لر نینگ اختیارینگیز گه قویه میز. هم کاغذ شکلی ده باستیریب(چاپ قیلیب) چیقره میز. و هم آنلاین شکلی ده وبسایتیمیز گه قویه میز. تا سیز پول سیز شکل ده اوندن فایده آلسنگیز.

کوپراق معلومات تاپیش و یا هر قندای همکار لیک نی بیز بیلن باغله آله سیز. کابل ده گی گهواره گروهی دفتری گه و یا بیز نینگ وبسایتیمیز گه مراجعه قیلینگ و کیلینگ.