سلام جَجی باله‌جانلر!

بو کونلرده کرونا ویروس آتی حقیده هر کیمدن خیلمه – خیل گپلرنی اېشته‌سیزلر. شونده‌ی اېمس می؟ اصلیده بو ویروس نیمه و اوشبو ویروسنی اۉزیمیز و باشقه‌لرگه یوقتیرمسلیک اوچون اۉزیمیزنی قنده‌ی حمایه قیلیشیمیز کېره‌ک؟ بو سوال حقیده منه شو کتاب نینگ اۉزیده تۉلیق جواب بېریلگن.

اگر کرونا ویروس کتابیده‌گی کۉرستمه‌لرگه عمل قیلسنگیزلر، سیزلر باشقه‌لرگه هم کتّه یاردم بېرگن بۉله سیزلر. گهواره گروهی اوزی نینگ ارزیگولیک فعالیتلری دوامیده بو گَل “الیزابت جینر، کیت ولسون و نیا رابرتزلر”نینگ کرونا ویروس حقیده یازگن کتابی نینگ ترجمه‌ قیلیب عزیز باله‌جانلر اختیاریگه قویدی.

داستان ترجمه‌سی
قیزغنچلیک میکروبی

قیزغنچلیک میکروبی

کتاب آتی: قیزغنچلیک میکروبی یازووچی: ماریا چتزی ترجمان: محمد حسن تۉلقین ایدیتور: عزیزالله آرال صفحه‌لرنی ترتیبگه سالگن: تقی وحید ناشر: گهواره ترتیب سان: ۳/۱۴/۶۷ چاپ نوبتی: بیرینچی، ۱۳۹۹ باله‌لرنینگ کۉرینیشی تیم

بیز بیلن علاقه

Uzbeki books

ABOUT GAHWARA

Nurturing Children's Intellectual Development

We are a group of young translators, writers, poets and painters that have come together from all over the world to create an opportunity for our children that has been neglected for far too long. Children’s’ books are the foundation of every societies preliminary education means, one that provide not only the knowledge of this world but also how we should treat it and others that share the world with us.