ولوله دهقان

سِمت: مترجم
شماره تماس: 0730350878
آدرس ایمیل: walwala.dehqan@gahwara.com

ولوله دهقان متولد سال ۱۳۷۶ خورشیدی در شهر پلخمری ولایت بغلان است.

او دروس خود را تا حد بکلوریا در مکتب لیسه حوا پلخمری در سال ۱۳۹۳ به پایان رسانید و در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ تا مقطع ۱۴ پاس تربیه معلم ولایت بغلان در رشته زبان و ادبیات پشتو ادامه‌ی تحصیل داد.

ولوله از یک سال بدینسو به حیث مترجم زبان و ادبیات پشتو با گروه گهواره همکار می‌باشد.