شعر فارسی

رنگه‌ها

رنگه‌ها

شعر از خاک رنگه‌ها، ای رنگ‌های سرخ‌ و زرد سبز و آبی و بنفش و لاجورد درهم آمیزید تا در...

بهار

بهار

شعر از آب ده جیبم آبشار اس سرم گلا قطار اس مه دشت استم و لاله ده بغلم بسیار اس...