فعالیت‌های گهواره

گهواره+هنرسالار

گهواره+هنرسالار

گروه هنرسالار که با نقاشیهای متفاوت در سطح شهرهای بزرگ افغانستان شناخته شده است؛ برای تعدادی از کودکانِ خیابانی جلسه...

صفحه‌ی 7 از 7 1 6 7