به ادامه‌ی فعالیت‌های گهواره، امروز به کودکستان دولتی ملالی برای توزیع کتاب و اجرای برنامه‌ی کتاب‌خوانی سرزدیم.
به تعداد ۳۰ جلد کتاب به این کودکستان اهدا کردیم که با استقبال زیاد از سوی استادان و شاگردان روبرو شد.