هدایای گهواره به کتابخانه‌ها و کودکستان‌ها

بانو طاهره طهور و شریفه بصیرت، از ریاست عمومی کودکستان‌ها و آقای خضرالدین احمدی، نماینده‌ی ریاست کتابخانه‌های عامه، دیروز به دفتر مرکزیِ گهواره در کابل تشریف آوردند.
طبق قراردادی که بین گهواره و نهاد‌های مذکور عقد شده، آن‌ها مثل دفعات قبل، این‌بار نیز چندین جلد کتاب با عناوین مختلف را به‌طور رایگان از دفتر گهواره دریافت کردند. رقم مجموعی این کتاب‌ها به ۶۰۰ جلد می‌رسد که از این میان ۳۰۰ جلد آن به ریاست عمومی کودکستان‌ها تعلق گرفت و ۳۰۰ جلد دیگر به ریاست کتابخانه‌های عامه.

fereshta