Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest

۲۳۰۰ نسخه از ۲۳ عنوان کتاب گهواره به زبان های پشتو، اوزبیکی و فارسی در کتاب‌خانه‌های عامهٔ افغانستان و شهر کابل.

اگر دست‌تان می رسد، از این کتابخانه به کودکان‌تان کتاب ببرید و با/برای کودکان‌تان بخوانید. پس از خواندن کتاب‌ها را برگردانید تا دیگران هم بتوانند بخوانند.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

مطالب مشابه
مطالب بیشتر