Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest

گهواره و ریاست کتابخانه‌های عامه

بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که گهواره با ریاست کتاب‌خانه‌های عامه امضا کرده‌، هر بار تعدادی از کتاب‌های چاپ شده‌ی خود را در اختیار این کتاب‌خانه‌ها قرار می‌دهیم. بنا بر همین اساس، امروز به تعداد ۳۰۰ جلد از سه عنوان از کتاب‌های گهواره را به احمد فیصل، نماینده‌ی ریاست کتابخانه‌های عامه، تسلیم کردیم.
امیدواریم کوکانِ زیادی از این کتاب‌ها مستفید شوند.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

مطالب مشابه
مطالب بیشتر