کتاب ‌های گهواره در کتابخانه بنیاد نحبیه

گهواره به تعداد ۴۰جلد کتاب کودکانه به آقای کبیر کاوه، نماینده‌ی کتابخانه‌ی بنیاد «نجیبه بهار» واقع در ولایت دایکندی اهداء کرد.

fereshta