کتاب‌های گهواره در مکتبِ اندیشه‌ی علوم

لیسه عالی اندیشه علوم:
«به همکاری معنوی گروه محبوب گهواره (گروه فرهنگی‌ـ‌نشراتی کودکانه)، با توزیع ۲۴۰ جلد کتاب قصه‌ی کودکانه از ۶ عنوان مختلف، خوشی و خنده را مهمان دل و لب‌های دانش‌آموزان مان کردیم.»

fereshta