Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest

کتابهای گهواره با برنامه‌ی کتابخوانی در مکتب ملکه ثریا

گروهِ کتاب‌خوانیِ گهواره، در مکتبِ ملکه ثریا برای دخترانِ صنفِ پنجم ابتدایی جلسه‌ی کتا‌ب‌خوانی برگزار کرد. در این صنف حدود چهل نفر حضور داشت و همگی از خواندنِ کتابِ «روباهی که چوپان شد» لذت بردند و به حسِ مشترک دست یافتند. گهواره سعی دارد برای کودکانِ یک نسل خاطراتِ مشترک خلق کند. تحقیقات نشان می‌دهد که اگر یک نسل دارای خاطرات مشترک ‌باشند، در آینده، سطحِ تنش‌ها در میان‌شان به حدِاقل خواهد رسید.
از مدیریتِ مکتبِ ملکه ثریا و استاد فهیمه سلطانی بابتِ همکاری‌های‌شان در این راستا سپاسگزاریم.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

مطالب مشابه
مطالب بیشتر
شعر فارسی

بهار