نوشته‌ی کاترین وهریز/ تصویرگر رسا وهریز/ ترجمه‌ی حضرت وهریز/ صفحه‌آرایی از سیامک هروی

بیشترین «رودک» دنیا را می‌توان در افغانستان یافت. این حیوان را در وطن ما «گورکاو» هم می‌گویند. در این افسانه سرگذشت رودک را از موجودی که خیلی می‌ترسید تا موجودی که دیگر از چیزی یا کسی نمی‌ترسد، می‌خوانیم.

ذبیح مهدی