ماهی‌گیر و ماهی طلایی/الکساندر پوشکین/واصف باختری-محمدعالم دانشور

افسانهٔ ماهیگیر و ماهی طلایی را الکساندر پوشکین، شاعر بزرگ روسی نوشته است. این افسانه نه تنها برای کودکان که برای بزرگسالان هم جالب است. ما همه آرزوهایی داریم و برای رسیدن به این آرزوها کارهایی می کنیم. اما وقتی آرزوها همین طوری بی هیچ زحمتی برآورده شوند، آیا ارزشی هم دارند؟ این افسانه را با/برای کودکان تان بخوانید، لذت ببرید و پاسخ این پرسش را از نگاه الکساندر پوشکین ببینید.

[دانلود یافت نشد]
mimkach