ماجرای حرف گم‌شده

نوشتهٔ حضرت وهریز

نقاشی ها از آذر نوروزی

با صدای آرزو آریاپور

حضرت وهریز