لحظه‌ها/ نوشته‌ی صاعقه/ نقاشی‌ها از آذر نوروزی

اگر خودمان را با دیگران مقایسه کنیم، از آنچه هستیم و آنچه داریم، نمی‌توانیم لذت ببریم. البته، این امکان همیشه وجود دارد که کسی باهوش‌تر، سریع‌تر، یا حتا جذاب‌تر از ما باشد. ما همیشه ظاهر کار را می بینیم و تصورات ما هم براساس ظاهر بیرونی شکل می گیرد. به یاد داشته باشیم که این مقایسه‌ها فقط باعث اذیت و آزار خودمان می‌شوند.
آیا شما هم عادت کرده‌اید که مدام خودتان را با دیگران مقایسه کنید؟

داستانِ لحظه‌ها را برای بچه‌های نازنین خود بخوانید تا متوجه شوند که در جایگاه خودشان چقدر مفید، موثر و زیبا هستند.

ذبیح مهدی