وحیدِ کوچک، ساموراییِ تازه‌وارد/ فیلمی از ذبیح مهدی

وحید کوچک حتا نمی‌داند که در دنیا زبان‌های زیادی وجود دارد و از این‌که دیگران حرف‌هایش را نمی‌فهمند تعجب می‌کند. به مرورِ زمان تنهایی را با تمامِ وجودش احساس می‌کند و تمامِ احساساتِ خود را با بینندگان در میان می‌گذارد. راویِ فیلم شخصِ وحید است و او با زبانِ کودکانه‌ی خود برخی از تفاوت‌های را که میانِ مردمِ افغانستان و جاپان می‌بیند، برای بینندگان بازگو می‌کند. این فیلم از ابتدا تا انتها با موبایل فیلم‌برداری و صداگذاری شده است.

mimkach