روباهِ حیله‌گر/ نوشته‌ی ناهیده اسماعیل/ ترجمه‌ی رونا کبیری

اگر سوءاستفاده از اعتماد دیگران هوشیاری باشد، پس روباهِ قصه‌ی ما هم بسیار باهوش و زیرک است. می‌دانید این روباه با دوستانِ خود چی‌کار کرد؟
اصلِ داستان را با دانلود کتاب بخوانید و لذت ببرید.

ذبیح مهدی