خرس‌ها/ترجمه‌ی ندا فرحت

خرس‌های زیادی در دنیا زندگی می‌کنند. خرس‌های بزرگ و کوچک و خرس‌هایی با رنگ‌های مختلف. خرس‌ها در جنگل‌ها، کوه‌ها و حتی در میان برف‌ها زندگی می‌کنند. بیش‌تر خرس‌ها همه‌چیز خوارند؛ یعنی گیاه و گوشت و ماهی را می‌توانند بخورند. آن‌ها خودشان را با همه‌چیز سیر می‌کنند.

ذبیح مهدی