جوراب پشمی/ نوشته‌ی وحید مهرداد/ نقاشی‌ها از آذر نوروزی

ماجراهای خارخاری‌گک
جوراب پشمی

ماجراهای خارخاری‌گک داستانِ دنباله‌دار است. همراه با خارخاری‌گک، در هر داستان به سراغ ماجرای تازه‌ای خواهیم رفت و با دوستان او قورباغه‌گک، شادی‌گک، خرسک و دیگران آشنا خواهیم شد.
خواندن این داستان ساده، برای کودکان ۳ تا ۵ سال توصیه می‌شود.
گهواره از نویسنده‌ی کتاب آقای وحید مهرداد و تصویرگر آن خانم آذر نوروزی سپاسگزار است.

ذبیح مهدی