بزغاله‌ی کوچک/ نویسنده: ن. ا. سمیت/ تصویرگر: ت. م. ‌شری/ مترجم: وحید مهرداد

بزغاله ی کوچک

بزغاله‌گک دنبالِ تازه‌ترین و خوش‌مزه‌ترین سبزه‌ها می‌گشت. آسمان آبی بود ولی او آن را ندید. صدای دریا همه‌جا می‌پیچید ولی او آن را نشنید. یک پرنده بزغاله‌گک را صدا کرد:
– سلام بزغاله‌گک. چطور استی؟
اما بزغاله‌گک جوابِش را نداد.

mimkach