آلبوم موسیقیِ آلوچه/ هدیه رستگار

آلبوم موسیقی

آلبوم موسیقیِ «آلوچه»، از جانبِ خانواده‌ی رستگار به گهواره فرستاده شده است تا از طریق ویبسایت ما به گوشِ کودکان افغانستان برسد. دست‌اندرکاران گهواره از لطف و محبتِ این خانواده‌ی هنرمند قلباً سپاسگزارند.

۱٫ لالایی
صدا: وجیهه رستگار
آهنگساز: فرید رستگار، سمیع حامد، وجیهه رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۰۳

۲٫ ریزه‌گک
صدا: وجیهه رستگار
آهنگساز: فرید رستگار و وجیهه رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۰۳

۳٫ د حولیِ خاله‌جان
صدا: هدیه رستگار و تهمینه رستگار
آهنگساز: فرید رستگار و وجیهه رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۰۳

۴٫ ریزه ریزه
صدا: هدیه رستگار و تهمینه رستگار
آهنگساز: فرید رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۰۳

۵٫ آلوچه
صدا: هدیه رستگار
آهنگساز: فرید رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۰۳

۶٫ میو میو
صدا: هدیه رستگار و فرید رستگار
آهنگساز: فرید رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۰۳

۷٫ الفبا
صدا: هدیه رستگار
آهنگساز: فرید رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۰۳

۸٫ پنسل‌ها
صدا: هدیه رستگار
آهنگساز: فرید رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۰۳

۹٫ وطن وطن
صدا: هدیه رستگار، وجیهه رستگار و فرید رستگار
آهنگساز: فرید رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۰۳

۱۰٫ باغ بالا، باغ بابر
صدا: هدیه رستگار
آهنگساز: فرید رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۰۳

۱۱٫ افغانستان
صدا: هدیه رستگار
آهنگساز: فرید رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۰۳

۱۲٫ کاغذپران ما
صدا: هدیه رستگار
آهنگساز: وجیهه رستگار
ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۰۳

۱۳٫ تولد تو، بادا مبارک
صدا: هدیه رستگار و وجیهه رستگار
آهنگساز و ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۰۳

۱۴٫ بم بم بم
صدا: هدیه رستگار
آهنگساز و ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۰۳

۱۵٫ باشه باشه
صدا: هدیه رستگار
آهنگساز و ترانه‌سرا: سمیع حامد
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۰۳

۱۶٫ پرستوجان
صدا: هدیه رستگار
آهنگساز: فرید رستگار
ترانه‌سرا: محمد حسین محمدی
تنظیم موسیقی: فرید رستگار
ستدیوی هارمونی، هامبورگ ۲۰۰۳

ذبیح مهدی