آسمان رنگِ تو اس قشنگ

این آهنگ را سال‌ها پیش، کودکانِ پرورشگاهِ وطن در کابل اجرا کرده‌اند.
آهنگ‌ساز: حیدر نی‌ساز
ترانه‌سرا: کبیر استوار
رهبر ارکستر و گیتارنواز: وحید قاسمی
___________

آسمان رنگ تو اس قشنگ
رنگِ تو روزها آبی‌رنگ
پُرستاره تویی آسمان
ما ترا دوست داریم به‌جان
آسمان رنگ تو اس قشنگ
رنگِ تو روزها آبی‌رنگ
روشنی می‌دهد ماهتاب
به هرجا در جهان آفتاب
آسمان رنگ تو اس قشنگ
رنگِ تو روزها آبی‌رنگ
ابر تو برف و باران کند
سبزه‌ها را فراوان کند
آسمان رنگ تو اس قشنگ
رنگِ تو روزها آبی‌رنگ

ذبیح مهدی