تازه‌ترین کتاب‌ها
ترجمه‌ی داستان

لقه ماهی

بود نبود یک لقه ماهی بود. مادر و پدر این ماهی خیلی هوشیار بودند. آسان نبود که هی میدان و طی میدان خود را به پیری برسانند ونه سر از دیگ شوربا دربیاورند و نه به دام ماهیگیر بیافتند و نه هم یک لقمه‌ی خام کدام ماهی کلان شوند.  پدر پیر لقه ماهی ، مثل هر پدر دیگری خیر فرزندش را می‌خواست.  او پیش از مرگ به پسرش گفت: «ببین پسرجان، اگر می‌خواهی از زندگی‌ات کام بگیری و در دام نیافتی، چهارچشمی مواظب جانت باش!» لقه‌ ماهی  جوان عقل را از پدر و مادرش به میراث گرفته بود. او با این عقلش به چهارسو نگاهی انداخت و متوجه شد هر طرف خطری در کمین او است. در چهارسو ماهی‌های بزرگ بزرگ شنا می‌کنند و او از همه کوچکتر است. هر ماهی می‌تواند او را ببلعد و او هیچ ماهی‌ای را نمی‌تواند قورت بدهد. او اصلاً نمی‌فهمید چرا باید ماهی‌ها یک

داستان فارسی

گنجشککِ طلایی

دوباره صبح شد. آفتاب همچون قاب طلایی، سرش را از پشت کوه‌های لاجوردی بلند کرد و طبیعت را روشنایی بخشید. نسیم خوشایندی می‌وزید. فکر می‌کردی همه‌جا را گلاب پاشیده اند. زمین و زمان بوی عطر می‌داد. پرند‌گان بر شاخه‌های بید لرزان و چنار چمان، آواز می‌خواندند و چهچه می‌زدند. دریا، آواز پرندگان را دوست داشت و هر روز با آواز آن‌ها از خواب بیدار می‌شد.
وقتی روشنی از ورای پنجره به اتاق ریخت، دریا بیدار شد. لحاف سفید‌رنگش را از سر دور کرد. به جسمش کششی داد، خمیازه کشید و تا چشمش به آفتاب افتاد، لبخندی بر روی لبانش گل کرد؛ انگار خبر خوشی برایش رسیده باشد، ذوق‌زده شد و آن‌گاه از بستر گرمش برخاست؛ به عجله کنار پنجره رفت و به درختان بید و چنار نگاه کرد. از دیدن درختان و پرنده‌ها لذت می‌برد که ناگهان پرنده‌ای از میان شاخسار، جیرجیر کشید، معلق خورد و چرخیده و تابیده بر زمین افتاد.

چندرسانه‌ای

تماس با ما

gahwara books

ABOUT GAHWARA

Nurturing Children's Intellectual Development

We are a group of young translators, writers, poets and painters that have come together from all over the world to create an opportunity for our children that has been neglected for far too long. Children’s’ books are the foundation of every societies preliminary education means, one that provide not only the knowledge of this world but also how we should treat it and others that share the world with us.

همکاران ما