چرا سگ‌ها از پشک‌ها نفرت دارن؟/ ترجمه‌ی حضرت وهریز/ نقاشی‌ها از سلما شریفی

افسانه‌های کودکانه به گروهی از افسانه‌ها گفته می‌شود که مخاطب آن کودکان سه تا یازده سال باشند. در حقیقت افسانه‌های کودکان اولین گونه‌ی ادبی بوده‌ است که انسان از روزگار آشنایی با زبان و کارکردهای ادبیِ زبان، برای کودکان ساخت و پرداخت تا با استفاده از این افزار و شگرد بتواند هم آن‌ها را سرگرم کند و هم سنت‌ها و آموزه‌های زیستی را از راهی غیرمستقیم به آن‌ها منتقل سازد.

۳۳۳۲ بار دانلود

برای تهیه‌ی هرجلد از این کتاب، معادلِ ۵دالرِ امریکایی هزینه شده است. شما می‌توانید همین مبلغ ویا بیشتر از این مبلغ را، برای گهواره کمک مالی کنید. با کلیک بر روی دکمه‌ی بالا می‌توانید کتاب مورد نظر خود را بطور رایگان دانلود کنید و یا برای پرداخت هزینه‌ی کتاب به قسمت حمایت مالی از گهواره بروید.