مجله ادبیات داستانی نبشت

گهواره- نهادی است مبتنی بر ابتکار و معطوف به تولید سرگرمی های آموزنده برای کودکان افغانستان. نهادی دموکراتیک و خلاق.

زمانی چهار جوان دانشجوی ما در جاپان و فرانسه تصمیم گرفتند برای کودکان افغانستان کتاب ترجمه کنند و بعد این کتاب ها را به ناشری بسپارند تا در افغانستان چاپ و پخش شوند. وقتی ذبیح مهدی، از من خواست کتاب «زغالی‌گک و دوستان شگفت انگیزش» را ویرایش کنم، در مورد برنامه هایشان پرسیدم و با این چهار جوان خوب آشنا شدم: ذبیح مهدی، نوید صدیقی، فرشته مهدی، مهدی نایاب. من هم به آنها پیوستم …
ادامه را در اینجابخوانید