سلام وطندار

«ت

تفنگ

مامای من تفنگ دارد

با تفنگ جهاد می‌کند»

این چند جمله مربوط کتاب‌های درسی صنف دوم سال‌های پیش است.

در افغانستان کودکانی که دست‌کم هشت یا نه سال سن داشتند با چنین ادبیاتی بزرگ شدند. افرادی که سال‌ها پیش با چنین ادبیاتی پرورش یافتند، حالا ناخودآگاه به خشونت تمایل دارند، ناخودآگاه ذوق هنری‌شان به سمت خشونت و جنگ رفته و ناآگاهانه علایق‌شان با خشونت گره خورده است.
ادامه گزارش