پخش رادیو ژاپن

«گهواره» تنها تارنمای مخصوص داستان ها و اشعار برای کودکان افغانستان می باشد که امسال راه اندازی شده است. بازدید کننده‏ ها می‏ توانند با مراجعه به آن، داستانهایی از نویسنده‏‏ های افغانستان و همچنین ترجمه داستان‏های خارجی برای کودکان به زبان های فارسی، پشتو و ازبک را به رایگان دانلود کنند. ادامه را در اینجابخوانید