کارگزاران

ذبیح مهدی

ذبیح مهدی

موسس - نویسنده
حضرت وهریز

حضرت وهریز

سردبیر - نویسنده و مترجم
رضا حبیبی

رضا حبیبی

کارشناس هنری

انیمیشن‌ساز و استاد نقاشی کودک در دانشگاه تهران

نوید صدیقی

نوید صدیقی

معاون اجرایی - مترجم
مهدی نایاب

مهدی نایاب

مسئول مالی و اداری - مترجم
آرزو آریاپور

آرزو آریاپور

مسئول ارتباط با رسانه‌ها - ویراستار
منصوره خلیلی

منصوره خلیلی

مسئول ویب‌سایت
منیر احمد

منیر احمد

مسئول عمومی زبان پشتو
فرشته مهدی

فرشته مهدی

مدیر گروه اجرایی - نویسنده و مترجم
فرشته عابدی

فرشته عابدی

مسئول بازاریابی
ایمان رشیدی

ایمان رشیدی

عضو گروه اجرایی
امان پویامک

امان پویامک

نویسنده، شاعر و صفحه‌آرا
صبور صمیم

صبور صمیم

عضو گروه اجرایی
ندا فرحت

ندا فرحت

عضو گروه اجرایی - مترجم
محمد حسن تولقین

محمد حسن تولقین

دبیر بخش اوزبیکی - نویسنده و مترجم
شمیم آراد

شمیم آراد

نویسنده و مترجم
آذر نوروزی

آذر نوروزی

تصویرگر
یلدا رویان

یلدا رویان

مترجم
نادیا امیری

نادیا امیری

مترجم
سلما شریفی

سلما شریفی

تصویرگر
فرشته بیگم

فرشته بیگم

مسئول عمومی زبان اوزبیکی
شادی سیدی

شادی سیدی

صفحه آرا
زهرا احمدی

زهرا احمدی

صفحه آرا
حسینا بورگان

حسینا بورگان

نقاش و مترجم
میترا ارشادی

میترا ارشادی

مترجم
فاروق فردا

فاروق فردا

مترجم
مسعود مستولی

مسعود مستولی

مترجم
فرحناز صفا

فرحناز صفا

نویسنده
خالده خرسند

خالده خرسند

ویراستار
فاضل اوریا

فاضل اوریا

مترجم
ذبیح الله حیدری

ذبیح الله حیدری

عضو گهواره